نیشخط کارتون/علی لاریجانی : بگو مگوهای سیاسی روح و روان جامعه را آزرده کرده !

نیشخط کارتون/علی لاریجانی : بگو مگوهای سیاسی روح و روان جامعه را آزرده کرده !

اثر مسعود ماهینی در نیشخط