نیشخط کارتون/10 بهمن ، سالروز ترور گاندی رهبر آزادی خواه هند

نیشخط کارتون/10 بهمن ، سالروز ترور گاندی رهبر آزادی خواه هند

اثر سحر آویژه در نیشخط