نیشخط کارتون/در حاشیه خبرساز شدن کارخانه چسب سازی
نیشخط کارتون/ ترامپی که فرود می آید،جهانی که ویران می شود
نیشخط کارتون/ بدون شرح!
نیشخط کارتون/ کارت های اعتباری، حساب های خالی
نیشخط کارتون/ آغاز به کار دولت دوازدهم