نیشخط کارتون/مهران مديرى مجرى برنامه هفت شد
نیشخط کارتون/باز هم ریزگرد
نیشخط کارتون/کار آتش؛ سوزاندن امیدهای ما بود...چه در خیابان ...چه در اقیانوس...
نیشخط کارتون/تعطیلات زمستانی مدارس در دولت به تصویب رسید
نیشخط کارتون/جدایی مرغ از سفره اقشار فقیر